Kto sme

Ako advokáti sme zastupovali klientov v množstve prípadov získania zákonných náhrad pri jednotlivých životných udalostiach a vypracovali sme vysoko efektívny systém na ich získanie tak, aby proces bol čo najrýchlejší, finančne zaťažil klienta minimálne a výška získanej náhrady pre klienta bola čo najvyššia.

Spolupracujeme s advokátmi v rámci celého Slovenska tak, aby sme na pojednávania nemuseli cestovať a takto šetríme náklady pre našich klientov.

Fungujeme na princípe kombinácie podielovej odmeny a zálohovej platby, pričom konkrétny spôsob našej odmeny vždy dohodneme individuálne s klientom.

Zakladajúci členovia projektu NAHRADY.sk sú

JUDr. Pavel Šteiner
„Mojou úlohou je bojovať za vaše práva.“
JUDr. Ivan Husár
„Poznať zákony neznamená poznať ich slová, ale pochopiť ich význam a cieľ.“
Mgr. Viktor Varga
„Byť právnikom, ktorý pomáha bolo vždy mojim veľkým snom.“