O projekte

Myšlienku vytvoriť informačno-poradenský web, ktorý bude previazaný s poskytnutí kvalitnej právnej služby, predmetom ktorej je poskytnúť širokej verejnosti informácie o rôznych typoch náhradách za udalosti, ktoré ľudí postretli ma napadlo už ako 20 ročného mladíka keď som cestoval v metre v NEW YORK city a nad hlavami som čítal reklamu na advokátske kancelárie, ktoré sa špecializujú na získanie náhrad pre ľudí, ktorý sa stali obeťami rôznych tragických udalostí ako sú napríklad pracovné úrazy, dopravné nehody, trestné činy, strata zamestnania a podobne.

Vtedy ako študent práva som si želal aby aj na Slovensku bol právny systém nastavený tak, aby ten kto sa stal obeťou a to či už ako priama obeť alebo ako príbuzný obete týchto tragických udalostí mal možnosť získať určité finančné zadosťučinenie aspoň ako minimálnu satisfakciu za to, čo sa mu stalo.

Dnes po 20 rokoch je systém práva a justície na Slovensku nastavený tak, že tieto možnosti už existujú a ako advokát s vyše 15 ročnou praxou sa spolu so svojimi kolegami špecializujeme na získavanie týchto náhrad pre našich klientov. Po vyplnení príslušného formulára vám bezplatne pripravíme predbežné právne stanovisko vašej situácie a navrhneme vám podmienky, za ktorých vieme prevziať právne zastupovanie vo vašej veci.
JUDr. Pavel Šteiner
spoluautor projektu NAHRADY.sk